บทความ

รวบตึงทุกคำถามประกันโควิด-19 ฉบับปี 2021

เชื่อว่านาทีนี้นอกจากเชื้อโควิด-19 ที่กำลังถูกกล่าวขวัญถึงในทุก ๆ วันแล้ว สิ่งที่จะมาคู่กันคงจะต้องมีเรื่องของประกันโควิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มากก็น้อย เพราะในเมื่อเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่อย่างดีที่สุดก็ยังสามารถเตรียมแผนสำรองเพื่อรับมือไว้ได้ ประกันโควิดจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประกันโควิดก็เพิ่งเริ่มถือกำเนิดพร้อม ๆ กับโรคระบาด ดังนั้นเมื่อเป็นสิ่งใหม่แน่นอนว่าย่อมมีคำถามที่ชวนข้องใจอยู่มากมายเลยทีเดียว

ในบทความนี้ 724 จึงรวบตึงคำถามที่ชวนให้สงสัยเกี่ยวกับประสุขภาพโควิด-19 เรียกได้ว่าอัปเดตมาให้ล่าสุด ฉบับปี 2021 ตีแผ่ทุกเงื่อนไขก่อนที่จะตัดสินใจทำประกันโควิดแบบไม่มีกั๊ก ! 

 

Q : ประกันโควิด-19 สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่ ?

A : ประกันโควิด-19 เรียกได้ว่าใครทำใครได้ ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นคนอื่นนอกเหนือจากผู้เอาประกันได้ เว้นแต่จะระบุได้เพียงทายาทโดยธรรมเท่านั้น

 


Q : ชาวต่างชาติสามารถทำประกันโควิด-19 ในไทยได้หรือไม่ ?

A : เงื่อนไขของทางบริษัท 724 Market คือ ไม่รับประกันผู้เอาประกันที่เป็นชาวต่างชาติ 

 


Q : อาชีพที่สามารถทำประกันโควิด-19  ได้มีอะไรบ้าง ?

 

 A : เงื่อนไขอาชีพกับการเอาประกันโควิดนี้จะขึ้นอยู่กรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกันฯ ซึ่งทาง 724 ได้รวบรวมมาไว้ให้แล้ว ดังนี้

 • กรุงเทพประกันภัย - ไม่จำกัดอาชีพ

 • เอเชียประกันภัย - ไม่จำกัดอาชีพ ไม่จำกัดพื้นที่

 • อาคเนย์ประกันภัย - ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน

 • สินทรัพย์ประกันภัย - ไม่จำกัดอาชีพ

 • วิริยะประกันภัย - ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน

 • ทิพยประกันภัย - ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน

 • ไทยประกันภัย - ไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน

 


Q : หากไม่มีตัวเลือกอาชีพในระบบ สามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

A : สามารถทำได้ หากไม่อยู่ในเงื่อนไขเว้นการรับประกันอาชีพนั้น ๆ โดยสามารถเลือกอาชีพที่ใกล้เคียงที่สุด

 


Q : ประกันโควิด-19 สามารถซื้อได้จำนวนเท่าไหร่ต่อบริษัท ?

A :  ทางบริษัท 724 Market ขอสงวนสิทธิ์ให้ซื้อประกันโควิด-19 ได้ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 บริษัทประกันภัยเท่านั้น

 


Q : ผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่สามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

A : เงื่อนไขนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์แต่ละบริษัทนั้น ๆ 

 • กรุงเทพประกันภัย - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ แต่มีข้อยกเว้นสําหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ การลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)- สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย

 • เอเชียประกันภัย - ไม่จำกัดโรคประจำตัว ยกเว้นผู้ป่วยติดเตียง

 • อาคเนย์ประกันภัย - ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น

 • สินทรัพย์ประกันภัย - ไม่จำกัดโรคประจำตัวใด ๆ

 • วิริยะประกันภัย - ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตโรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด(โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง เช่น เบาหวาน หัวใจ ไตเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง มะเร็ง เป็นต้น)

 • ทิพยประกันภัย - ต้องเป็นบุคคลที่มีร่างการแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้น

 • ไทยประกันภัย - ไม่รับประกันภัยบุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง  โรคร้ายแรง และไม่รับผู้ที่มีอาการ หรือโรคที่เกี่ยวกับ ภาวะทางจิต หรือพิษสุราเรื้อรังและผู้ติดสารเสพติด

 


Q : กรณีผู้เอาประกันอยู่ต่างประเทศจะสามารถซื้อประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

A :  สามารถซื้อประกันโควิดได้ แต่ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นที่อาณาจักรไทยเท่านั้น โดยมีระยะเวลารอคอย 14 วัน

*เงื่อนไขระยะเวลาการรอคอย (Waiting Period) หรือระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง หมายถึง ช่วงระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้ เพราะอาจมีอาการเจ็บป่วยมาก่อนทำประกัน การประกันสุขภาพจึงได้กำหนดเงื่อนไขระยะเวลารอคอยขึ้น เพื่อป้องกันการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน 

 

นอกจากนี้หากคุณยังคงมีคำถามว่าควรจะซื้อประกันโควิดดีไหม หรือซื้อแบบไหนดีให้คุ้มค่าที่สุด บทความนี้จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซื้อประกันโควิดดีไหม ? เลือกยังไงดี ?

 

 

 

เลือกซื้อประกันออนไลน์กับ 724 เปรียบเทียบมาให้คุณแล้ว ซื้อง่าย 7 วัน 24 ชั่วโมง