บทความ

ซื้อประกันโควิดดีไหม ? เลือกยังไงดี ?

แม้ทุกคนจะมีสิทธิในการตรวจและรักษาโควิด-19 ฟรี จากสิทธิบัตรทอง และประกันสังคม แต่เมื่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้นหมายรวมถึงการหยุดพักจากงาน รายได้ขาดหาย เงินหมุนเวียนในครอบครัวก็อาจสะดุดไป การทำประกันโควิดติดตัวไว้จึงอาจอุ่นใจกว่า เพราะในส่วนของสิทธิบัตรทอง และประกันสังคมนั้นดูแลคุณได้อย่างไม่ครอบคลุมมากนัก

  • ซื้อประกันโควิด-19 ดีไหม ?

หากถามว่าการทำประกันโควิดนั้นดีไหม ? คำตอบ คือ ถ้าคุณเป็นบุคคลที่มีเงินสำรองสำหรับความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อยู่แล้ว ในช่วง 14 วัน  2 เดือน หรือในขั้นที่ร้ายแรงที่สุด คือ ราว 1 ปีจากความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ประกันโควิดก็อาจไม่จำเป็นนัก

เพราะการซื้อประกันโควิดนั้น จะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนไม่ว่าจะเป็นจ่ายทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ, จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 (จ่ายตามจริง), จ่ายเงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ซึ่งที่กล่าวมานี้ถือเป็นความคุ้มครองที่มีอยู่ในตลาดประกันโควิดทั่วไป แต่ในส่วนของจำนวนเงินคุ้มครอง และความคุ้มครองอื่น ๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์นั้น ๆ 

ดังนั้นแล้วประกันโควิด- 19 จึงเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีผู้ช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 อันมาจากไม่ต้องการใช้เงินเก็บสำรองมาจ่ายด้วยตนเอง หรืออาจจะไม่สามารถรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองไหว การทำประกันโควิดจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณในส่วนนี้ได้

 

  • ประกันโควิด-19 เลือกยังไงดี ?

จากข้อมูลคำแนะนำมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ชี้แนะการเลือกซื้อประกันโควิดไว้อย่างน่าสนใจ  4 ข้อว่าควรดูจาก. . .

  1.  อายุของผู้ซื้อประกันโควิด 

การเอาประกันควรคำนึงถึงอายุของผู้เอาประกันเพราะการทำประกันโควิดแต่ละกรมธรรม์จะมีการรับประกันในช่วงอายุที่แตกต่างกัน อาทิ ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 1-75 ปี หรือ 1-99 ปี 

  1. ปัญหาสุขภาพของผู้ซื้อประกันโควิด 

การทำประกันโควิดบางกรณีจำเป็นจะต้องตรวจสุขภาพว่ามีโรคร้ายแรงหรือไม่ แต่ในบางที่ก็ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพใด ๆ 

  1. ข้อยกเว้นในการเอาประกันโควิด

ข้อยกเว้น หรือเงื่อนไขของการเอาประกันซึ่งจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถตัดสินใจได้ว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือไม่ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในทุกการเอาประกันจะต้องแนะนำว่าควรอ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

  1. การขายพ่วงประกันอื่น ๆ

กรณีคือกรมธรรม์ที่พ่วงประกันอื่น ๆ มาด้วย เช่น ประกันโควิด-19 และประกันอุบัติเหตุ หากมองว่าเป็นแง่ดีคือซื้อในครั้งเดียวสามารถได้การประกันคูณสองอาจขึ้นอยู่กับว่าเป็นความเสี่ยงที่คุณอาจพบเจอหรือไม่ แต่บางครั้งหากมองว่าอยากซื้อโดยเฉพาะทางไปเลยดีกว่าก็สามารถเลือกได้

 

  • ซื้อประกันโควิดออนไลน์กับ 724 Market 

หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วคุณสนใจในการซื้อประกันโควิด ทาง 724 Market เรามีการรวบรวมประกันโควิดที่สามารถเลือกซื้อและรับกรมธรรม์ได้ทางออนไลน์

คลิกเลือกซื้อได้เลยทันที : ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19