724 Wealth

4 แนวทางการเลือกซื้อกองทุนรวมต่างประเทศ

4 แนวทางการเลือกซื้อกองทุนรวมต่างประเทศ

ณ ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ประชาชนคนไทยทำงานเฉลยวันละ 8 ชั่วโมง และโดยทั่วไปเมื่อทำงานเสร็จกลับถึงบ้านเราก็อยากพักผ่อน น้อยคนที่จะมาศึกษาเรื่องการลงทุนต่อ ไหนจะต้องมาประเมินหุ้น วิเคราะห์หุ้น คัดหุ้นเพื่อซื้อลงทุน คอยติดตามอ่านข่าวสารต่างประเทศ แถมบางข่าวต้องมานั่งแปลอีก ล้วนต้องทำให้เสียเวลาพักผ่อนไปอีก
ซึ่ง “กองทุนรวม” ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เพียงแค่เรามีเงินเก็บออมเพื่อนำไปลงทุน และก็นำเงินก้อนนี้ไปให้ “ผู้จัดการกองทุน” บริหารให้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนถือเป็นบุคลากรในระดับมืออาชีพมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนสูง เพราะจะต้องสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพเกี่ยวกับการลงทุน เช่น CFA หรือ CISA และต้องมีประสบการณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

คำถามที่เกิดขึ้นในใจต่อไปคือ แล้วเราจะเลือกซื้อกองทุนรวมต่างประเทศอย่างไรดี
วันนี้
724 Wealth จะมานำเสนอแนวทางในการเลือกซื้อกองทุนรวมต่างประเทศเบื้องต้น 4 แนวทางดังนี้
1. นโยบายการลงทุน เป็นรายละเอียดหลักๆ โดยแต่ละกองทุนจะกำหนดไว้ว่าจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ใดบ้าง ลงทุนแต่ละประเภทสินทรัพย์กี่เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะถ้าเป็นกองทุนรวมหุ้น ก็จะมีการลงลึกในรายละเอียดประเภทหุ้น เพื่อที่เราจะได้พิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงจากการลงทุน

2. ระดับความเสี่ยง จะเป็นตัวเลขตั้งแต่ระดับ 1 – 8 จากความเสี่ยงระดับน้อยไปหามาก โดยเฉพาะความเสี่ยงระดับ 8 จะเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด และจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการลงทุน ส่วนใหญ่มักจะลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น

3. ผลตอบแทนในอดีตของกองทุน โดยผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนรวมนั้น จะแสดงไว้เปรียบเทียบกับ “ดัชนีมาตรฐาน (Benchmark)” ที่แต่ละกองทุนเลือกมาใช้ในการอ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุนตัวเอง เช่น กองทุนที่ลงทุนในหุ้นเวียดนาม ส่วนใหญ่มีกจะเลือกดัชนี MSCI Vietnam เป็นดัชนีมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน

4. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน จะแบ่งเป็น 2 ประเภท มีดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากนักลงทุนโดยตรง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจากการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end-fee) ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

2) ค่าใช้จ่ายที่เก็บจากกองทุน เป็นค่าใช้จ่ายที่ บลจ.หักจากกองทุนทุกกอง ก่อนที่จะคำนวณเป็นมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) โดยเฉพาะกองทุนที่บริหารเชิงรุกมักจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากองทุนที่บริหารแบบเชิงรับ

โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ดูได้จาก หนังสือชี้ชวนกองทุน (Fund Factsheet) จากบริษัทจัดการกองทุนต่างๆได้เลย

สุดท้ายสำหรับใครที่อยากเริ่มลงทุนในกองทุนรวม 724 Wealth สามารถให้คำปรึกษาและมีช่องทางการบริการให้เราช่วยอำนวยความสะดวกได้ที่ Line ID : @724Wealth หรือคลิ๊ก https://lin.ee/N1IQLH5