724 Wealth

รวมช่องทาง ลงทุนหุ้นต่างประเทศ

รวมช่องทาง ลงทุนหุ้นต่างประเทศ


การลงทุนหุ้นต่างประเทศ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจ เพราะบริษัทส่วนใหญ่ในต่างประเทศ มีอัตราการเติบโตที่สูง มีแนวโน้มการลงทุนที่น่าสนใจ อีกทั้งบริษัทต่างประเทศก็มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจ ดังนั้นการลงทุนหุ้นต่างประเทศจึงเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงนอกเหนือจากหุ้นในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนในไทยสามารถเลือกลงทุนต่างประเทศได้ดังนี้

ลงทุนทางตรง ผ่านหุ้นต่างประเทศรายตัว
ด้วยการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศกับบริษัทหลักทรัพย์ในไทย จากนั้นแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินต่างประเทศก่อนซื้อขายหุ้นต่างประเทศ แนวทางนี้มีข้อเสียคือ กรณีลงทุนต่างประเทศแล้วได้กำไร หากนำเงินกลับเข้าประเทศไทยจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราสูงสุดไม่เกิน 35%

ลงทุนทางอ้อม ผ่านผลิตภัณฑ์ในไทย

1. ลงทุนผ่าน ตราสารแสดงสิทธิหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR / DRx)
ลงทุนใน DR / DRx เปรียบเสมือนกับการ ซื้อหุ้นผ่านใบรับฝากหุ้นต่างประเทศ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
ข้อดี คือ กำไรส่วนต่างราคาได้รับการยกเว้นภาษี อีกทั้งสามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ต้องเสียเวลาเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ ที่สำคัญมีเงินน้อยก็ลงทุนได้
ข้อเสีย คือ มีความเสี่ยงด้านผู้ออกหลักทรัพย์ และมีค่าธรรมเนียมที่จะหักจากเงินปันผลหุ้นต่างประเทศ 5% ของยอดเงินปันผล

2. ลงทุนผ่าน กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF)
เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ข้อดี คือ เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นต่างประเทศ มีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพบริหารเงินลงทุนให้ อีกทั้งยังมีการกระจายความเสี่ยง และกำไรส่วนต่างราคาได้รับการยกเว้นภาษี
ข้อเสีย คือ มีค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และราคาซื้อขายจะเป็นราคาสิ้นวัน ไม่เป็นราคาแบบ Real-Time เหมือนหลักทรัพย์ DR / DRx

3. ลงทุนผ่าน กองทุนรวมดัชนี ที่มีนโยบายลงทุนตามดัชนี (Exchange Traded Fund : ETF)
เป็นกองทุนที่สามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง มีนโยบายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง เช่น ดัชนีหุ้นในประเทศ ดัชนีหุ้นต่างประเทศ หรือดัชนีราคาทองคำ
ข้อดี คือ มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี ค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป และกำไรส่วนต่างราคาได้รับการยกเว้นภาษี
ข้อเสีย คือ กองทุน
ETF บางกองมีสภาพคล่องต่ำ

3. ลงทุนผ่าน ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW)
เป็นตราสารทางการเงินอย่างหนึ่ง ซื้อขายสะดวกเหมือนหุ้นตัวหนึ่ง แต่จุดเด่นที่เพิ่มมาคือ สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น และขาลง โดยราคาของ DW จะขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่อ้างอิง อาจเป็นดัชนีหุ้นต่างประเทศ หรือหุ้นต่างประเทศ ก็ได้
ข้อดี คือ ใช้ป้องกันความเสี่ยงได้ (Hedge) และใช้เงินเริ่มลงทุนน้อยกว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
ข้อเสีย คือ มีวันหมดอายุของตราสาร มีความเสี่ยงของผู้ออก DW และมีมูลค่าเสื่อมทางเวลา (Time Decay)

เดี๋ยวนี้การลงทุนในต่างประเทศเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหากมีช่องทางลงทุนต่างประเทศก็เท่ากับว่านักลงทุนสามารถแสวงหาโอกาสในการทำกำไรได้มากขึ้นกว่าลงทุนในประเทศอย่างเดียว อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้องเข้าใจว่า การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงเพิ่มเติม นั้นก็คือความเสี่ยงในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหุ้นต่างประเทศ สุดท้ายนี้สำหรับนักลงทุนท่านใดที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนสินทรัพย์ต่างประเทศ แต่ยังไม่มีบัญชีซื้อขายสามารถติดต่อให้ทีมงาน 724 Wealth ช่วยอำนวยความสะดวกได้ที่ Line ID : @724Wealth หรือคลิ๊ก https://lin.ee/N1IQLH5