724 Wealth

ทำไมตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงเปลี่ยนวิธีการคำนวณดัชนี? พร้อม Update! ดัชนีใหม่ SET50FF และ SET100FF

ทำไมตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงเปลี่ยนวิธีการคำนวณดัชนี?
พร้อม Update! ดัชนีใหม่ SET50FF และ SET100FF

ตามประกาศจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ดัชนีใหม่ SET50FF และ SET100FF เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
SET50FF : SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Index
SET100FF : SET100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Index

เพื่อเป็นแนวทางดียวกับสากลมากขึ้นและเพิ่มเข้ามาเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน โดยใช้ในการเลือกหลักทรัพย์
ที่มีเกณฑ์คล้ายกับกับดัชนี
SET50 และ SET100 แบบเดิมแต่จะมีการคำนวณจากทั้งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และ ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เข้าไปด้วย

ประโยชน์ของดัชนี SET50FF และ SET100FF

  • ทำให้ตลาดมีสภาพคล่อง และอาจทำให้มูลค่าการซื้อขายสูงขึ้น
  • เปิดโอกาสให้หุ้นหลายตัวถูกเพิ่มน้ำหนักตอนคำนวณดัชนี
  • หุ้นที่สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ำไม่ถูกกดดันให้ออกจากดัชนี SET50 และ SET100
  • หุ้นที่สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยสูงจะได้รับประโยชน์เพราะมีน้ำหนักกำหนดดัชนีสูงขึ้น

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)