724 Wealth

ทำความรู้จักกองทุน TESG ลดหย่อนภาษีแบบใหม่ 2566

ทำความรู้จักกองทุน TESG ลดหย่อนภาษีแบบใหม่ 2566


ปีที่แล้วผ่านไป ปีใหม่กำลังเข้ามาพร้อมกับการเสียภาษี ตามกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า บุคคลธรรมดาหากมีเงินเดือนประจำตั้งแต่ 120,000 บาทต่อปี หรือมีรายได้ประเภทอื่น ตั้งแต่ 60,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นภาษี โดยไม่เกี่ยวข้องกับอายุแต่อย่างใด ส่วนเราจะเสียภาษีเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่กันฐานเงินได้สุทธิแต่ละปี ซึ่งทุกคนสามารถวางแผนภาษีเพื่อช่วยทำให้เราประหยัดภาษีได้ และอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลย หากมีการวางแผนลดหย่อนภาษีเป็นอย่างดี ซึ่งสิทธิในการลดหย่อนภาษีมีหลากหลายมาก แต่บทความนี้ทาง 724 Wealth จะพาทุกคนมารู้จักกับกองทุนลดหย่อนภาษีน้องใหม่ ในปี พ.ศ. 2566 นั้นคือ กองทุน TESG

กองทุน TESG คืออะไร?
TESG : Thailand ESG FUND หรือ “กองทุนเพื่อความยั่งยืน” เป็นกองทุนอีกประเภทที่ให้สิทธินำจำนวนเงินที่ลงทุนมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คล้ายกับการลงทุนในกองทุนประเภท SSF, SSFX หรือ LTF ที่เคยออกมาก่อนหน้านี้

สำหรับนโยบายการลงทุนของกองทุน TESG สามารถลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทุนในประเทศไทยที่โดดเด่นในเรื่องของความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ ESG ที่ได้รับรองจากสถาบันที่มีความเชื่อถือคือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทยและทำให้เสถียรภาพของตลาดทุนไทยเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการลงทุนในกิจการที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย

กองทุน TESG มีเงื่อนไขอะไรบ้าง?

หากลงทุนในกองทุน TESG นี้ ต้องเป็นการลงทุนระยะยาว 8 ปี นับบริบูรณ์แบบวันชนวัน ซื้อปีไหนลดหย่อนปีนั้น ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่นับรวมกับกองทุนเพื่อการออมอื่นๆ คือ กองทุนเพื่อการออม (SSF), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และกองทุนการออมแห่งชาติ ที่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ดังนั้น ปีนี้จะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 600,000 บาทกันเลยทีเดียว

หากเปรียบเทียบกองทุน TESG-SSF-RMF

ความเหมือนหรือต่างกันของทั้งสามกองทุนมีดังนี้

กองทุน TESG เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่มีเป้าหมายการลงทุนลดหย่อนภาษี แต่ไม่อยากถือลงทุนยาวไปถึง 10 ปี เหมือนกองทุน SSF
  • ผู้ที่มองเห็นโอกาสและศักยภาพการเติบโตในหุ้นยั่งยืน และธุรกิจที่ดำเนินงานตามหลัก ESG ในประเทศไทย
  • ต้องการวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ลงทุนในกองทุน SSF กับ RMF และกองทุนเพื่อการออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ จนเติมสิทธิ 500,000 บาทแล้ว
  • ผู้ที่มีฐานภาษีสูง จะช่วยการลดหย่อนภาษีทำได้มากขึ้นจากเดิม

ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการเสนอขายกองทุน TESG อย่างเป็นทางการ ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดให้ทางบริษัทจัดการกองทุนต่างๆ เริ่มส่งเอกสารเสนอขายกองทุน TESG ได้แล้ว คาดว่ากองทุนดังกล่าวอาจจะเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทุนในเดือน ธ.ค. 2566 และลดหย่อนภาษีได้ในช่วงเดือน ม.ค. 2567 – มี.ค. 2567
สุดท้ายนี้หากท่านใดกำลังมองหาวิธีวางแผนภาษี สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่เรื่องการจัดการภาษีด้วยการลงทุนได้ที่
Line ID : @724Wealth