724 Wealth

กำไรจากคริปโตฯ นำมาเสียภาษีอย่างไร

กำไรจากคริปโตฯ นำมาเสียภาษีอย่างไร

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ถือว่าได้รับความนิยมสำหรับเหล่านักลงทุน ดังนั้น “กรมสรรพากร” จึงให้ความสำคัญในการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่มาจากสินทรัพย์ดังกล่าว วันนี้ 724 Wealth จะมาสรุปแนวทางการเสียภาษีคริปโตฯให้เข้าใจง่ายๆดังนี้

การประกาศเก็บภาษีคริปโตฯ ตามข้อบังคับ พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 ได้กำหนดว่า นักลงทุนที่ทำกำไร หรือได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึง “คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล” จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ของกำไร

กิจกรรมคริปโตฯ ที่ต้องเสียภาษีเงินได้มีดังนี้

1. ได้รับเหรียญคริปโตฯ ฟรีจาก Airdrop จะต้องนำมูลค่าเหรียญที่ได้รับในวันนั้น ไปเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (8)
2. ได้รับกำไรส่วนต่างจากการขายคริปโตฯ จะต้องนำกำไร หักจากต้นทุนแล้วนำไปเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (4)(ฌ) แม้ว่าเงิน
จะถูกเก็บไว้ในแอพพลิเคชั่นซื้อขายคริปโตฯ ก็ต้องนำมาคำนวณภาษี

3. ได้รับกำไรจากการขุดเหรียญ จะต้องนำรายได้ไปเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40(8) กรณีหากยังไม่ขายก็ยังไม่ต้องเสียภาษี
4. เป็นเจ้าของผลงานศิลปะ NFT หากมีรายรับจากการขายผลงาน ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (8)
5. ผลประโยชน์จากการถือคริปโตฯ หากได้รับเงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นในลักษณะเดียวกัน
ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา
40 (8)(ซ)
6. รับเงินเดือนตามสัญญาจ้างเป็นคริปโตฯ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
7. ค่าจ้างจากการรับทำงานเป็นคริปโตฯ เช่น นายหน้า ฟรีแลนซ์ ต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (2)

ปัจจุบันคริปโทเคอร์เรนซีถือว่ามีบทบาทมากขึ้นในฐานะที่เป็นสินทรัพย์การลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูง
สำหรับท่านใดที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจ รู้จักวิธีใช้ประโยชน์ ความเสี่ยง ควบคู่กับศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับภาษีคริปโตฯ เพื่อที่จะสร้างรายได้ และการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของสรรพากร

ที่มา FB : Taxbugnoms ,กรมสรรพากร