บทความ

"World Car Free Day"  มาพักรถ ช่วยลดมลภาวะ กับ 724 Insure กันเถอะ

"World Car Free Day" 
มาพักรถ ช่วยลดมลภาวะ กับ 724 Insure กันเถอะ

⠀⠀
         จากปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมันในปี พ.ศ. 2516 ทำให้นักอนุรักษ์ทั่วโลกเริ่มกังวลเกี่ยวกับทรัพยากรณ์น้ำมันที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงเป็นแนวคิดในการใช้น้ำมันอย่างประหยัดด้วยการลดใช้ยานพาหนะส่วนตัว จนเกิดเป็นวันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) ขึ้นมานั่นเองครับ
⠀⠀
         แล้วชาว 724 จะมีส่วนช่วยรณรงค์วัน Car Free Day ได้ยังไง?
แน่นอนครับว่าการจะเลี่ยงใช้รถยนต์ส่วนตัวไปตามที่ต่างๆ เป็นเรื่องยาก แต่ถ้าไปไหนไม่ไกล การวางแผนเดินทางแบบอื่น เช่น การเดิน จักรยาน หรือรถโดยสารสาธารณะ ก็เป็นทางเลือกที่ดี นอกจากจะประหยัดรายจ่ายแล้ว ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันได้อีกด้วยนะครับ
⠀⠀
         https://insure.724.co.th