บทความ

"ชนแล้วแยก แลกใบเคลม" คืออะไร นำมาใช้ในกรณีใดได้บ้าง ?

ด้วยความเร่งรีบในการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน แต่ละอย่างล้วนต้องแข่งขันกับเวลา จนบางครั้งสิ่งที่ไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งการขับขี่รถบนท้องถนนก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นความสูญเสียหลาย ๆ อย่าง (ไม่ว่าจะเป็น เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ เสียเงิน เสียโอกาส หรือเสียเวลา) ทั้งนี้ ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราต้องสูญเสียแน่ๆคือ “เวลา” เพราะหากเกิดอุบัติขึ้นมาเราต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาในที่เกิดเหตุ แต่ด้วยโครงการ “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารออีกต่อไป

“ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” เป็นโครงการที่ทำออกมาสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และสามารถตกลงกับคู่กรณีได้ ก็ให้คู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายต่างคนต่างแลกใบเคลมกัน หลังจากนั้นก็แยกย้ายรถได้เลย ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดทั้งเวลา และลดปัญหาด้านการจราจรได้อีกด้วย

สำหรับกรณีที่สามารถนำเอกสาร “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” หรือที่เรียกกันว่า “Knock for Knock Form” มาใช้ได้ มีดังนี้

- รถทั้ง 2 ฝ่ายทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 

- ทั้ง 2 ฝ่ายมีเอกสาร “ชนแล้วแยก แลกใบเคลม” หรือ “Knock for Knock Form” ที่ได้รับมาพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย

- รถทั้ง 2 ฝ่ายต้องเป็นรถเก๋ง รถกระบะ หรือรถตู้น้ำหนักไม่เกิน 4 ตันเท่านั้น 

- ผู้ขับขี่ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถตกลงกันได้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายผิด หรือประมาทร่วมกัน

ส่วนขั้นตอนการกรอกเอกสารก็ง่าย ๆ คือ “กรอก แลก และแยกย้าย” เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้นำฟอร์มเอกสาร Knock for Knock ของตนเองมากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อผู้เอาประกัน, เลขกรมธรรม์ประกันภัย และเลือกว่าตนเองเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายผิด หรือประมาทร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมลงชื่อผู้เอาประกันภัยทั้ง 2 ฝ่ายในเอกสาร จากนั้นทำการแลกเอกสาร Knock for Knock นี้กับคู่กรณีที่มีเอกสารเหมือนกันแล้วแยกย้ายได้เลย โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย

สุดท้ายนี้หลังจากเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงค่อยนำเอกสาร Knock for Knock นี้ไปติดต่อเพื่อทำการเคลมกับบริษัทประกันภัยของเราในภายหลัง ทั้งนี้หากต้องการยื่นเรื่องเคลมให้แก่เจ้าหน้าที่ประกันภัยในวันนั้นเลยก็สามารถทำได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีหากเป็นไปได้ก็อย่าประมาทในเรื่องของการขับขี่ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของเรานั่นเอง

724 ประกันออนไลน์ “เร็วและใส่ใจ” ซื้อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง