บทความ

K-ETA คืออะไร? ก่อนไปเที่ยวเกาหลีต้องรู้จัก

K-ETA คืออะไร? ก่อนไปเที่ยวเกาหลีต้องรู้จัก

    K-ETA นั้นย่อมาจาก Korea Electronic Travel Authorization คือระบบออนไลน์ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อ  คัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศมายังเกาหลีใต้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งมีข้อมูลว่าระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการโดนปฏิเสธของนักท่องเที่ยวที่ช่วงหลังมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากปัญหาข้อมูลด้านวัคซีนไม่เพียงพอ และข้อจำกัดด้านปริมาณการเปิดรับผู้เดินทางเข้าประเทศ รวมถึงการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้

ต้องการสมัคร K-ETA ต้องทำอย่างไร

   ระบบลงทะเบียน K-ETA นั้นเปิดให้สมัครตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2564  และพร้อมเปิดประเทศให้เข้าได้ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ถือว่าเป็นการเปิดฟรีวีซ่าให้คนไทยเข้าไปเที่ยวได้ และท่านสามารถทำได้ผ่านระบบออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.k-eta.go.kr หรืออีกวิธีผ่านแอปพลิเคชั่นK-ETA ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS และ Android

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ( Passport ) ที่ยังไม่หมดอายุ

2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบเป็นทางการ  เปิดหน้าให้ชัดเจน เห็นใบหูทั้งสองข้าง พื้นหลังสีขาว

3. เอกสารการจองที่พัก ซึ่งต้องเป็นการจองที่พักล่วงหน้า

4. บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต สำหรับหักค่าธรรมเนียม 10,000 วอน ( ประมาณ 266.70 บาท  ราคา ณ     วันที่ 17 มกราคม 2566 )

ขั้นตอนลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.k-eta.go.kr หรือผ่านแอปพลิเคชัน K-ETA อย่างน้อย 24 ชั่วโมง            ก่อนขึ้นเที่ยวบินเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้

2. กรอกอีเมลของท่าน เพื่อรับผลการอนุญาตเข้าประเทศเกาหลี

3. กรอกข้อมูลหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ( Passport ) และถ่ายรูปหน้าหนังสือเดินทางลงในระบบ

4. กรอกรายละเอียดส่วนตัวพร้อมแผนการเดินทางอย่างละเอียด เช่น อาชีพ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท             รายได้ต่อปี, วัตถุประสงค์ในการเดินทาง, ข้อมูลที่พัก, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่พัก

    *** หมายเหตุ ยิ่งกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเดินทางละเอียดโอกาสผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองยิ่งมาก

5. ชำระค่าธรรมเนียม 10,000 วอน (ประมาณ 266.70 บาท  ราคา ณ วันที่ 17 มกราคม 2566 ) ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อยืนยันการสมัคร K-ETA

6. ตรวจสอบผลการสมัคร K-ETA ผ่านทางอีเมลของท่านที่กรอกในขั้นตอนการสมัคร หากได้รับอนุญาต  K-ETA ท่านสามารถขึ้นเที่ยวบินไปเกาหลีใต้ได้ และ ผล K-ETA มีอายุการใช้ 2ปี ระยะการพำนักในเกาหลีใต้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ซึ่งท่านสามารถเข้าเกาหลีใต้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

     หากผู้ที่ผ่านการอนุญาตจาก K-ETA จะสามารถจองตั๋วเครื่องบิน และเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว จะต้องยื่นขออนุมัติ K-ETA ใหม่ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขหนังสือเดินทาง ประวัติอาชญากรรม หรือโรคประจำตัวและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ ก่อนออกเดินทางไปประเทศเกาหลี 72 ชั่วโมง จะต้องมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และใบรับรองแพทย์ (fit to fly certificate) รับรองไปด้วยเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง

    เข้าใจแล้วก็ไปเที่ยวเกาหลีกันได้เลย คลิก:เที่ยวเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน