บทความ

รู้ยัง ? ขอรับ และขอต่ออายุใบขับขี่ต้องมีใบรับรองแพทย์ !!

รู้ยัง ? ขอรับ และขอต่ออายุใบขับขี่ต้องมีใบรับรองแพทย์ !!

กรมการขนส่งทางบกออกประกาศใหม่ให้ทราบโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หากทำการขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่ และขอต่ออายุใบอนุญาตทุกชนิด และทุกประเภท ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ร่วมด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการ

สำหรับสาระสำคัญในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก สมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น และอาจมีโรคประจำตัว หรือมีสมรรถภาพของร่างกายที่บกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงกำหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในการขอรับ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ซึ่งในส่วนนี้ กรมการขนส่งทางบกจะประสานความร่วมมือกับแพทยสภาในการกำหนดโรค หรือสภาวะของโรคที่ต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และจะวางแนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภาให้เรียบร้อยก่อนกฎกระทรวงจะมีผลใช้บังคับในอนาคตอันใกล้นี้

เอาเป็นว่าใครไปขอรับใบขับขี่ใหม่ หรือใครหมดอายุหลังวันที่ 19 กุมภาพันธ์ปีหน้า ก็ต้องเตรียมเอกสารใบรับรองแพทย์ไปด้วยนะครับ แต่ถ้าประกัน หรือ พ.ร.บ. ใกล้หมด สามารถเข้ามาซื้อกับ 724 ประกันออนไลน์ ได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง

724 ประกันออนไลน์ครบทุกประกัน ซื้อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง

เรื่องอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ
มีเหตุอะไรบ้าง ? ที่ไม่สามารถเคลมประกันได้ !!
ดูกันให้ชัด ๆ สีของป้ายทะเบียน หมายถึงอะไร ?
รถติดแก๊ส ต้องแจ้งประกันหรือไม่ ?