บทความ

เอกสารการเคลมประกันโควิด-19 บริษัทวิริยะประกันภัย

724 มาร์เก็ตรวมมาให้แล้วเอกสารและช่องทางที่ใช้สำหรับการเคลมประกันภัยโควิด-19

 

 

เอกสารเคลมเจอจ่ายรับเงินก้อน 

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน

วิธีการส่งเคลม : ส่ง E-mail หรือ เอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ 

เอกสารเคลมค่ารักษา

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการLAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ Rapid Antigen Test จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการรับรอง"
 3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง และรายการค่าใช้จ่าย
 4. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนารับรองโดยโรงพยาบาล
 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

เอกสารเคลมค่าชดเชยรายวัน

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการLAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการรับรอง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ "
 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนารับรองโดยโรงพยาบาล
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่ง E-mail หรือ เอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ 

เอกสารเคลมภาวะโคม่า

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. แนบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ LAB แบบ RT-PCR จากสถานพยาบาลหรือแล็บที่ได้รับการรับรอง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 3. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง หรือ สำเนารับรองโดยโรงพยาบาลประวัติการรักษาทั้งหมด และผลแสดงเป็นโควิด-19
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
 6. ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ 

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์

ช่องทางติดต่อส่งเอกสารเคลม :

E-mail : ah_cs@viriyah.co.th,TEL 02-422-8888  (ฝ่ายสินไหมทดแทน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 84/1 อาคารวิริยะพันธุ์โฮดิ้ง ชั้น 11B ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือติดต่อยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สาขาวิริยะทั่วประเทศ

 • ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิดบมจ.วิริยะประกันภัย https://bit.ly/3D1auaa
 • ตัวอย่างการกรอกเอกสารเคลมประกันโควิด บมจ.วิริยะประกันภัย  https://bit.ly/3y2Poo7
 • ช่องทางที่เร็วที่สุด แนะนำเป็นศูนย์สินไหมฯ ทั่วประเทศ ค้นหาศูนย์สินไหมฯ และสาขาทั่วประเทศได้ที่นี่ ⁠ https://www.viriyah.co.th/th/service-center.php