บทความ

เอกสารการเคลมประกันโควิด-19 บริษัทไทยประกันภัย

724 มาร์เก็ตรวมมาให้แล้วเอกสารและช่องทางที่ใช้สำหรับการเคลมประกันภัยโควิด-19

 

 

เอกสารเคลมเจอจ่ายรับเงินก้อน 

 1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
 2. เอกสารการตรวจพบเชื้อ Covid-19 แบบ RT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารทาง LINE OA https://bit.ly/LINEPChang 

เอกสารเคลมภาวะโคม่า

 1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
 2. เอกสารการตรวจพบเชื้อ Covid-19 แบบ RT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารทาง LINE OA https://bit.ly/LINEPChang  

ช่องทางติดต่อส่งเอกสารเคลม :

Line :@Pchang

ถึง (คุณเยาวลักษณ์ โพธิพนม ฝ่ายสินไหม) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทยประกันภัยชั้น6 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 • ดาวน์โหลดเอกสารเคลมประกันโควิด  บมจ. ไทยประกันภัย https://bit.ly/37WmgnZ
 • ตัวอย่างการกรอกเอกสารเคลมประกันโควิด  บมจ. ไทยประกันภัย https://bit.ly/3kg7dvc
 • วิดีโอสอนเช็กวิธีสถานะการเคลมโควิดผ่านไลน์ @Pchang https://vt.tiktok.com/ZSJWHTgBF/