บทความ

เอกสารการเคลมประกันโควิด-19 บริษัทไทยประกันภัย

724 มาร์เก็ตรวมมาให้แล้วเอกสารและช่องทางที่ใช้สำหรับการเคลมประกันภัยโควิด-19

 

 

เอกสารเคลมเจอจ่ายรับเงินก้อน 

  1. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหม
  2. เอกสารการตรวจพบเชื้อ Covid-19 แบบ RT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  3. ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารทาง LINE OA https://bit.ly/LINEPChang 

เอกสารเคลมภาวะโคม่า

  1. กรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
  2. เอกสารการตรวจพบเชื้อ Covid-19 แบบ RT-PCR จากหน่วยงานตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  3. ต้นฉบับหรือสำเนาแฟ้มประวัติการรักษาพยาบาล
  4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
  5. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

วิธีการส่งเคลม : ส่งเอกสารทาง LINE OA https://bit.ly/LINEPChang  

ช่องทางติดต่อส่งเอกสารเคลม :

Line :@Pchang

ถึง (คุณเยาวลักษณ์ โพธิพนม ฝ่ายสินไหม) บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทยประกันภัยชั้น6 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330