บทความ

Asset Allocation คำสั้นๆ ที่ทำให้พอร์ตท่านปลอดภัย

Asset Allocation คำสั้นๆ ที่ทำให้พอร์ตท่านปลอดภัย

การจัดสรรเงินทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น คุณมีเงินทุนอยู่หนึ่งก้อนคุณอาจจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหุ้นอีกส่วนหนึ่งไปซื้อทองและอีกส่วนหนึ่งไปซื้อพันธบัตร เหมือนสุภาษิตยอดฮิตของนักลงทุนที่ว่า “อย่าใส่ไข่ทั้งหมดไปไว้ในตะกร้าใบเดียว”

  1. Asset Allocation คืออะไร ?

Asset Allocation เป็นการจัดการสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง นำเงินไปไว้ในหลายๆ สินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยง (Risk diversification)

  1. Asset Allocation ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง?

  • ระยะเวลาลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของนักลงทุนและจุดประสงค์ เช่น คุณอยากจะนำเงินของคุณไปไว้ในสินทรัพย์ต่าง ๆ เป็นระยะเวลาเท่าใด เพื่อลงทุนระยะสั้น ลงทุนระยะยาว หากต้องการลงทุนในระยะสั้นคุณอาจจะไม่กระจายเงินทุนของคุณไปยังสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เวลา เป็นต้น

เพราะระยะเวลาลงทุนของคุณจะทำให้เทคนิคหรือการจัดสรรสินทรัพย์ของคุณเปลี่ยนไป เช่น หากลงทุนระยะสั้นคุณอาจจะลงทุนไปในหุ้นวัฐจักรที่จะขึ้นลงตามช่วงเวลาของวัฐจักรของหุ้นนั้นๆ ในทางกลับกันหากลงทุนระยะยาวคุณอาจจะต้องดูพื้นฐานหรือผลประกอบการของบริษัทเป็นรายตัวและต้องมั่นใจว่าคุณเลือกถูกและสามารถรับความผันผวนในระยะยาวได้รวมไปถึงกลยุทธ์ใหม่หากมีอะไรผิดแผนไป

  • ต้องประเมินตนเอง เพราะนักลงทุนมักไม่ประเมินความสามารถของตนเองในการรับความเสี่ยง แต่จะพิจารณาเฉพาะความชอบ ความเสี่ยงนั้น ๆ ในบางช่วงโอกาสหรือเวลา เช่น ถ้าช่วงนี้อยากเสี่ยงเยอะเพราะเห็นราคาหุ้นขึ้นก็เข้าไปลงทุน กรณีนี้จะทำให้การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ โดยไม่ได้วางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยง
  1. สรุป

การทำ Asset allocation คือการจัดพอร์ตของเราให้มีผลตอบแทนสูงที่สุดบนระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับความเสี่ยงได้ การทำแบบนี้จะทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลกำไรมากกว่าขาดทุนหรือมีโอกาสขาดทุนที่น้อยลง

เป็นยังไงบ้างครับพอจะเห็นความสำคัญของ Asset Allocation ขึ้นบ้างไหม การที่เราชอบลงทุนในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายร้ายแรง แต่ทว่ามันคือความเสี่ยงครับ ความเสี่ยงย่อมมีโอกาสสร้างการขาดทุนให้กับเราได้ เราทุกคนคงไม่อยากขาดทุนใช่ไหมครับ ดังนั้นการทำ Asset Allocation ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปกป้องพอร์ตการลงทุนของเราได้เป็นอย่างดี

หากสนใจและไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนอย่างไร สามารถปรึกษาพูดคุยกับเราได้ที่ https://liefcapital.com/get-advice/