บทความ

เรื่องรถต้องรู้ : ใบเคลมประกันรถยนต์ คืออะไร ?

 

         ใบเคลมประกันรถยนต์จะมีความสำคัญขึ้นมาทันทีเมื่อรถยนต์ของคุณประสบอุบัติเหตุและต้องการเข้าซ่อม ใบเคลมประกันรถยนต์จะแสดงว่าบริษัทที่คุณเอาประกันภัยนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบและความเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรได้บ้าง ซึ่งบทความนี้จะพาคุณมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับใบเคลมประกันมีขั้นตอนอย่างไร ได้ใบเคลมแล้วทําไงต่อ ใบเคลมมีอายุกี่ปีรวมไปถึงหากทำใบเคลมหายไปจะต้องทำอย่างไรบ้าง

 

ใบเคลมประกันรถยนต์ คืออะไร ?

         ใบเคลมประกันรถยนต์ หรือใบรับรองความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ผู้ขับขี่จะได้รับจากบริษัทประกันภัย เพื่อนำปยืนยันกับศูนย์บริการซ่อมรถยนต์หรืออู่ในโครงการของบริษัทที่เอาประกันภัย ว่าบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้ในใบเคลมประกัน (ยกเว้น ค่าเสื่อมสภาพของอะไหล่ชิ้นนั้นๆ เช่น แบตเตอรี่ หรือ ของเหลว)

 

สำหรับความคุ้มครองหากเป็นประกันภัยประเภท 1, 2+, 3+   ผู้เอาประกันจะได้รับใบเคลมประกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดในอุบัติเหตุครั้งนั้น ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครอง แต่หากเป็นประกันภัยประเภท 2, 3 ผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบเคลมประกันก็ต่อเมื่อรถคันที่เอาประกันเป็นฝ่ายถูกเท่านั้น โดยจะได้รับจากบริษัทประกันของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิ

 

อ้างอิง : ใบเคลม(ประกันภัยรถยนต์) คืออะไร? สำคัญอย่างไร?

 

ขั้นตอนการเคลมประกันรถยนต์
 

 1. เมื่อเกิดเหตุควรแจ้งบริษัทประกันทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำรวจภัยตรวจสอบและประเมินความเสียหายอย่างละเอียด หากชนแบบมีคู่กรณีจะได้รับใบเคลมประกันที่ออกจากบริษัทที่เอาประกัน แต่หากชนแบบไม่มีคู่กรณี (เฉพาะประเภท 1) จะต้องโทรแจ้งเหตุกับบริษัทประกันให้มาตรวจสอบความเสียหายของรถตามที่ที่ผู้เอาประกันนัดหมาย หรือเข้าไปติดต่อที่อู่โดยตรง เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใบเคลมประกันรถยนต์

   
 1. ยื่นเอกสารที่ใช้สำหรับการเคลมประกันรถยนต์ ได้แก่
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบขับขี่ หรือสำเนา
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือสำเนา
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบรับรองความเสียหาย หรือใบเคลมประกันที่ทางบริษัทประกันภัยออกให้


 

 1. หลังจากได้ใบเคลมแล้วทำไงต่อ? จากนั้นสามารถนำรถเข้าอู่หรือศูนย์ซ่อมในเครือของบริษัทที่เอาประกันก่อนเพื่อให้ตรวจสอบบาดแผลต่อเนื่องรวมถึงเตรียมการสั่งอะไหล่ และนัดวันเอารถเข้าซ่อมได้

 

 1. รับใบรับรถ เพื่อให้ทราบรายละเอียดในการซ่อม หลักฐานต่าง ๆ ในการเคลมประกัน ซึ่งในวันที่รถซ่อมเสร็จจะต้องนำใบรับรถมายื่นให้เจ้าหน้าที่


 

 1. เก็บใบเสร็จไว้ก่อน เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าซ่อม หากเกิดปัญหาการซ่อมที่ไม่ได้มาตรฐานในภายหลัง  

อายุใบเคลมประกันรถยนต์

ใบเคลมประกันจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทประกันรถยนต์ออกเอกสารใบรับรองความเสียหายหรือใบเคลม ดังนั้น หลังจากเคลมจะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ ภายในระยะเวลา 2 ปีนี้ หากเป็นฝ่ายถูกแนะนำให้เคลมภายใน 1 ปี เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

 

ใบเคลมประกันรถยนต์หายทำอย่างไร

ต้องแจ้งความลงบันทึกประจำวันก่อนว่าเอกสารใบเคลมหาย และโทรติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอสำเนาใบเคลมในการนำไปใช้ซ่อมรถได้ตามปกติ

 

อ้างอิง : เกร็ดความรู้ตอน "เอกสารใบเคลมหาย"

 

          เมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาต้องพึ่งพาประกันให้ช่วยแบ่งเบาภาระ เมื่อนั้นคุณจะเห็นได้ว่าโชคดีแค่ไหนที่ได้เลือกประกันภัยรถยนต์ดี ๆ ไว้กับตัว  ที่นี่ 724 เราช่วยให้คำปรึกษาและหาประกันที่ถูกใจให้กับคุณ เพราะเราเปรียบเทียบมาไว้ให้แล้วในเว็บไซต์แค่คลิกก็เลือกซื้อประกันได้เลยไม่ยุ่งยาก คลิก : https://insure.724.co.th/motor