บทความ

แชร์เลย! ถอยรถชนเสา ประกันชั้น 1 เท่านั้น ที่คุ้มครอง

แชร์เลย! ถอยรถชนเสา ประกันชั้น 1 เท่านั้น ที่คุ้มครอง


อันดับแรก

แจ้งเคลมกับศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าทำประกันทันที เพื่อป้องกันการหลงลืม

อันดับสอง

เตรียมเอกสาร สำหรับยื่นให้พนักงานสำรวจภัยเมื่อมาถึง ดังต่อไปนี้

  • สำเนาทะเบียนรถ

  • สำเนากรมธรรม์

  • สำเนาใบขับขี่

  • สำเนาบัตรประชาชน

อันดับสาม

เมื่อพนักงานสำรวจภัยมาถึง ให้ยื่นเอกสารตามรายละเอียดด้านบนให้กับพนักงานสำรวจภัย ซึ่งพนักงานก็จะออกใบเคลมให้ หลังจากนั้นลูกค้าก็สามารถดำเนินการนำรถเข้าจัดซ่อมตามรายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์คู่สัญญาได้ทันที