บทความ

แนวทางการช่วยเหลือ 3 กรณี ! สำหรับลูกค้าที่โดนเพิกถอนใบอนุญาตประกันโควิด 19

 

แนวทางการช่วยเหลือ 3 กรณี ! สำหรับลูกค้าที่โดนเพิกถอนใบอนุญาตประกัน โควิด 19 ของบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

จากแถลงข่าวเพิกถอนใบอนุญาตบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

ทางสำนักงานคปภ. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายและได้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้กับบริษัทฯแล้ว ให้ติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันภัยวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้อย่างราบลื่น

 

โดยทาง สำนักงาน คปภ. เสนอแนวทางการช่วยเลือ 3 กรณี ให้แก่ผู้เอาประกันภัย และประชาชน

 

กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายแล้ว

 

สำหรับผู้ที่ ยื่น เรียกร้องความเสียหายแล้ว ให้ยื่นขอรับชำระหนี้กับกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะเข้ารับช่วงจ่ายค่าสินไหมทดเเทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือผู้มีสิทธิ์เรียกร้อง ตามที่ได้มีการอนุมัติค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว

สำหรับผู้ที่ ยังไม่ได้ยื่น เรียกร้องความเสียหาย ให้ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย

 

กรณีที่ 2 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่)

 

สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากบริษัท ทิพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะภาวะโคม่าในวงเงินความคุ้มครอง 300,000 บาทเบี้ยประกันภัย 300 บาท

นำเบี้ยประกันภัยไปซื้อความคุ้มครองกับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ

โดยจะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภับเพิ่มอีก 10% ของกรมธรรม์ใหม่ แต่ไม่เกิน 500 บาท ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 

กรณีที่ 3 ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยทุกประเภท (ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่)

 

สามารถที่จะดำเนินการในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ดังนี้

สามารถขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย

ให้ยื่นขอรับชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย โดยกองทุนประกันวินาศภัยจะคืนเบี้ยประกันภัย ให้ตามส่วนระยะเวลาตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่

นำเบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดในการเลือกซื้อประกันภัย

จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ทุกประเภทกรมธรรม์ประกันภัย

 

** กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 3 ต้องดำเนินการตามกระบวนการยื่นขอรับการชำระหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย

ทั้ง 3 กรณีนี้ สามารถครอบคลุมผู้เอาประกันภัยได้ทุกกลุ่ม ใครที่อยู่ในกรณีไหน สามารถเช็คข้อมูลได้เลย  

.

.

 724 Market มีแนวทางการช่วยเหลือแก่ลูกค้า 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก https://bit.ly/3ni6ECB