บทความ

แชร์ให้ทราบ! ศัพท์ประกันภัยน่ารู้ "เบี้ยประกันภัย" คืออะไร?

ใครที่เคยมีโอกาสได้ทำประกันภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันภัยทรัพย์สิน หรือทำประกันภัยอื่น ๆ คงจะคุ้นเคยกับคำว่า  “เบี้ยประกันภัย”  กันแล้วใช่ไหมล่ะครับ?

 

เบี้ยประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากภัยที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

 

หากจะพูดง่าย ๆ จากความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เบี้ยประกันภัย ก็คือ จำนวนเงินที่เราซื้อประกันภัย นั่นเอง ถึงแม้ว่าความหมายจะดูเข้าใจง่าย แต่รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ง่ายเลยครับ เพราะความเสี่ยงที่ต่างกันย่อมนำมาซึ่งเบี้ยประกันภัยที่ต่างกัน ดังนั้นเบี้ยประกันภัยจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยสำหรับความคุ้มครองหลัก เบี้ยสำหรับความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย รวมถึงส่วนลดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดประวัติดี ส่วนลดค่าความเสียหายส่วนแรก หรือส่วนลดอื่น ๆ ดังนั้น แม้ว่าบริษัทประกันภัยแต่ละบริษัท จะมีหลักการหรือแนวทางในการคำนวณเบี้ยประกันภัยคล้าย ๆ กัน แต่ก็สามารถเสนอราคาค่าเบี้ยประกันที่ต่างกันได้ ยกตัวอย่างสำหรับการประกันภัยรถยนต์ เช่น รถที่ออกมารุ่นปีเดียวกัน บริษัทประกันภัยก็อาจให้เบี้ยประกันภัยในราคาที่ต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่บอกไปข้างต้น รวมถึงความต้องการที่ไม่เหมือนกันของลูกค้า เช่น ลูกค้าบางท่านต้องการซื้อจำนวนความคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัยย่อมสูงตามจำนวนความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น หรือลูกค้าบางท่านต้องการซื้อความคุ้มครองประกันภัยแบบซ่อมห้าง เบี้ยประกันภัยย่อมสูงกว่าเบี้ยประกันแบบซ่อมอู่ หรือการที่เพิ่มเติมเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ระบุผู้ขับขี่ หรือระบุความเสียหายส่วนแรกก็มีผลทำให้เบี้ยประกันภัยรถรุ่นปีเดียวกันมีเบี้ยที่แตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน

 

ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย ลูกค้าควรศึกษารายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองและจำนวนเบี้ยประกันภัยให้เข้าใจก่อนนะครับ

 

แพงไม่ใช่ว่าจะดี และดี ก็ไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปนะครับ