บทความ

เช็กเลย !! ขนส่งฯ เปิดอบรม และสอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ ฟรี !!

กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2563 รวม 11 รุ่น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร และอบรม

นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ภาคเอกชนที่ร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการขับขี่ที่ปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 

โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน สำหรับวันเสาร์ จะเป็นการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) ส่วนวันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ

กำหนดการจัดอบรมแก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์เฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 11 รุ่น มีดังนี้

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563

วันที่ 25 - 26 เมษายน 2563

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2563

วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2563

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563

วันที่ 26 - 27 กันยายน 2563

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน และยื่นใบสมัครล่วงหน้าด้วยตนเองที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร โดยเตรียมหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ติดตามกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (URL: www.dlt.go.th) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

ทั้งนี้ การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถขอใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องผ่านการทดสอบใด ๆ นอกจากจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานใช้เอกสารปลอมด้วย รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

724 ประกันออนไลน์ #เร็วและใส่ใจ ซื้อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง