บทความ

เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

ช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่า เงินเฟ้อสูงขึ้น ดอกเบี้ยขึ้น เงินบาทอ่อนค่า จากข่าวบ่อยๆ แล้วคำเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
น้องรัชดาจะเล่าให้ฟังครับ สืบเนื่องจากการระบาดของโควิด สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลต่อ ราคาพลังงานเชื้อเพลิง ราคาอาหาร ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งราคาของสินค้า 2 ชนิดนี้ เป็นตัวหลักที่ใช้คำนวนอัตราเงินเฟ้อ เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลต่อเราที่ต้องซื้อของแพงขึ้น ซื้อได้น้อยลง ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ออมได้น้อยลง
การที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลง ธนาคารกลางก็จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น ส่งผลโดยตรงกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องปรับขึ้นตามซึ่งกระทบ กับเราคือ ถ้าเรามีเงินก็จะลดการใช้จ่าย แล้วนำไปฝากธนาคารเพิ่ม
ถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการก็ชะลอการขยายกิจการ เพราะต้นทุนการกู้เงินเพิ่มขึ้น ดังนั้น การลดการใช้จ่าย และชะลอการขยายกิจการ ส่งผลให้ ราคาสินค้าปรับตัวลดลง อัตราเงินเฟ้อก็ค่อยๆ ปรับลงตามไปด้วยแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
อัตราดอกเบี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น ของแต่ละประเทศแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจประเทศนั้น
จึงทำให้เกิดส่วนต่างของดอกเบี้ยในแต่ละประเทศเมื่อเปรียบเทียบกัน ส่งผลให้เกิดการเก็งกำไรระยะสั้น เงินจะไหลออกจากประเทศที่ดอกเบี้ยต่ำไหลเข้าประเทศที่ดอกเบี้ยสูงกว่า ประเทศที่เงินไหลออกจะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลง ส่วนประเทศที่เงินไหลเข้าค่าเงินก็แข็งค่าขึ้น และส่งผลกระทบกับการนำเข้า - ส่งออก เพราะราคาสินค้าจะปรับขึ้นหรือลงตามค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ราคาเชื้อเพลิงพลังงาน ราคาวัตถุดิบอาหาร
ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเราทั้งสิ้น เราสามารถลดผลกระทบโดยการวางแผนการใช้จ่าย การออม การลงทุน
หากพี่ๆ ต้องการเริ่มต้นจัดสรรเงินรายได้ เพื่อออม และลงทุน สามารถติดต่อขอคำปรึกษาน้องรัชดาได้ที่
Line @ 724Wealth