บทความ

เคลมสีรอบคัน ทำได้หรือไม่ ?

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า ประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถเคลมสีรอบคันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะมีความคุ้มครองครบรอบด้าน แต่จริง ๆ แล้วประกันชั้น 1 คุ้มครองความเสียหายเฉพาะกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ได้คุ้มครองในส่วนของการเสื่อมสภาพรถยนต์จากการใช้งานทั่วไป ถ้าไม่เกิดเหตุแล้วไปเคลมสีรอบคัน มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่ ๆ 

สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้เราจะเรียกว่า ค่าเอ็กเซส (Excess) หรือค่าความเสียหายส่วนแรก ที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขับขี่ คือ ค่าเสียหายที่เกิดจากความประมาทจากการขับขี่แบบไม่มีคู่กรณี เช่น รอยขูด-ขีด รอยครูด รอยหินกระเด็นใส่รถ ฯลฯ โดยค่าเสียหายจะเริ่มต้นที่ 1,000 - 2,000 บาท

ส่วนในกรณีที่เคลมประกันแล้วอยากเปลี่ยนสีใหม่รอบคันร่วมด้วย ก็สามารถทำได้ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกที่แพงขึ้น ซึ่งผู้เอาประกันต้องออกค่าส่วนต่างตรงนี้เอง

แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีที่เกิดความเสียหายรอบคันจากเหตุการณ์เดียว หรือคนละเหตุการณ์แล้วสะสมใบเคลมไว้ จึงจะสามารถนำรถยนต์เคลมรอบคันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว

สุดท้ายนี้ หากท่านใดที่ยังไม่มีประกันรถยนต์ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่ 724 ประกันออนไลน์ ได้ทุกช่องทาง
 

724 ประกันออนไลน์ #เร็วและใส่ใจ ซื้อได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง