บทความ

ลืมใบขับขี่ ไม่มีปัญหา ! ปีหน้าใช้แค่มือถือ

ลืมใบขับขี่ ไม่มีปัญหา ! ปีหน้าใช้แค่มือถือ

ในปี 2015 อเมริกาเริ่มใช้ใบขับขี่แสดงผ่านสมาร์ทโฟนแทนบัตรจริง โดยนำร่องที่รัฐไอโอวา เป็นที่แรกไปแล้ว ปัจจุบันประเทศไทย เตรียมเปิดตัวให้ใช้ใบขับขี่ดิจิตอลที่แสดงข้อมูลผ่านมือถือเป็นหลักฐานตามกฏหมายได้แล้ว โดยนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ประกาศพร้อมใช้กลางเดือนมกราคม ปี 2019 นี้

ในส่วนของการใช้งานนั้น สามารถใช้ได้ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ด้วยวิธีการสแกน QR Code จากบัตรเดิมและบันทึกข้อมูลเข้าไปในแอพพลิเคชั่น สำหรับบัตรรุ่นเก่าที่ไม่มี QR Code สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมขนส่ง เพื่อทำการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถดูประวัติใบสั่งที่เคยได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และมีระบบแจ้งเตือนใบขับขี่หมดอายุได้ล่วงหน้า ยิ่งไปกว่านั้น หากเกิดอุบัติเหตุ ยังสามารถแชร์โลเคชั่นเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันที โดยสามารถกรอกประวัติส่วนตัวเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือมีข้อมูลที่ครบถ้วนและทำการรักษาได้ทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม จะจำกัดเพียง 1 คนต่อ 1 ใบขับขี่ดิจิตอลเท่านั้น ในส่วนของผู้ที่มีใบขับขี่อยู่แล้วจะไม่มีการเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม แต่สำหรับผู้ที่จะทำใบขับขี่ใหม่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม

โดยแบ่งประเภทและอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

  • ใบขับขี่รถยนต์ชนิดชั่วคราวอายุ 2 ปี มีค่าธรรมเนียม 200 บาท
  • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอายุ 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 500 บาท
  • ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 2 ปี มีค่าธรรมเนียม 200 บาท
  • ใบขับขี่จักรยานยนต์ส่วนบุคคล อายุ 5 ปี มีค่าธรรมเนียม 250 บาท

คาดว่าใบขับขี่บนหน้าจอนี้น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้หลายคนที่มักลืมพกใบขับขี่ได้ไม่มากก็น้อย