บทความ

เกร็ดความรู้ตอน "ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน"

เกร็ดความรู้ตอน "ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน"

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั้น
สามารถลดลงได้หากเราช่วยปฏิบัติตนดังนี้

1. ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
2. เปิดไฟส่งสัญญาณกับผู้ขับขี่คนอื่น
3. คาดเข็มขัดนิรภัย
4. ไม่ขับรถเร็วเกินไป
5. นำรถเข้าศูนย์
6. ขับรถเวลาที่เหมาะสม
7. เมาไม่ขับ