บทความ

รู้ไหม พ.ร.บ.รถยนต์ เบิกค่าอะไรได้บ้าง?

หลายๆ คนคงสงสัยว่า ทำไมต้องทำ พ.ร.บ.รถยนต์ และสามารถเบิกอะไรได้บ้าง วันนี้ 724Insure จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ. รถยนต์กันครับ

พ.ร.บ. คือ การทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งรถทุกคันต้องทำ และในกรณีเกิดอุบัติเหตุมีคนบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตสามารถเบิกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้

ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. เมื่อไม่มีคู่กรณี

ส่วนนี้คือ “ค่าเสียหายเบื้องต้น” โดยจะช่วยเหลือในกรณีบาดเจ็บ หรือค่าทำศพในกรณีเสียชีวิต ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับคำร้อง

1. กรณีบาดเจ็บจะได้รับการชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท/คน

2. กรณีเกิดความเสียหายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับค่าความเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ซึ่งได้แก่ ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่นใด จิตพิการอย่างติดตัว พิการอย่างถาวร

3. กรณีบาดเจ็บแล้วได้รับค่ายเสียหายเบื้องต้นทั้งข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน

4. กรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพจำนวน 35,000 บาท/คน

5. กรณีเสียชีวิตหลังจากการรักษาพยาบาลจะจ่ายตามข้อ 1 ด้วย แต่รวมกันไม่เกิน เกิน 65,000 บาท/คน

ค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีมีคู่กรณี

สำหรับความเสียหายที่ทำให้ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่โดยสารมากับรถได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันของแต่ละคันจะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่รถที่ได้ทำประกันไว้ แต่หากผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายในอัตราส่วนที่เท่ากัน

เมื่อทราบแบบนี้แล้ว หากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น พ.ร.บ ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือเราได้ แต่ทางที่ดีที่สุด ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจะดีที่สุดนะครับ