บทความ

รู้หรือไม่ ? ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่ได้คุ้มครองทุกอย่าง

รู้หรือไม่ ? ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่ได้คุ้มครองทุกอย่าง


เชื่อว่าหลาย ๆ คน คงจะคิดว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้น จะคุ้มครองทุกอย่าง ทุกกรณี หากเกิดเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่ได้คุ้มครอง ทุกอย่าง ทุกกรณี

ประกันภัยชั้น 1 ก็ยังมีข้อยกเว้น ที่ไม่คุ้มครองซึ่งหลายคน คงทราบเงื่อนไขนี้และเชื่อว่ายังมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่รู้ว่า จริง ๆ แล้วประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มีข้อยกเว้นและไม่คุ้มครองอยู่เช่นกัน

ในส่วนของข้อยกเว้นที่ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครอง นั่นคือ

  1. การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตคุ้มครองหรือในต่างประเทศนั่นเองการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด
  2. การใช้รถยนต์ในการแข่งขันความเร็ว
  3. การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ 2522 กำหนดให้ถือว่าเมาสุรา ซึ่งภาษาชาวบ้านเรา เรียกว่า เมาแล้วขับนั่นเอง
  4. การใช้รถเพื่อการลากจูงหรือผลักดัน หรือเรียกง่าย ๆ คือ เอารถไปลากรถที่เสีย แล้วเกิดอุบัติเหตุในขณะลากจูงรถที่เสียอยู่นั่นเอง


บทความโดย
คุณปิยะ  วิจิตร
ตัวแทนและนายหน้าผู้ให้คำปรึกษางานประกันวินาศภัย
หจก. เทวาวิจิตร