บทความ

ความหลากหลายของครอบครัวไทยในปัจจุบัน ที่มีผลต่อบทบาทของผู้นำครอบครัว

ครอบครัว ถือว่าเป็นสถาบันอันดับต้น ๆ ที่เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต แต่เมื่อสังคม และโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวไทยก็เปลี่ยนตามไปด้วย

ครอบครัวไทยจึงมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

 

รูปแบบหลักของครอบครัวไทย

ภาพรวมของครอบครัวในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา พบว่า ครอบครัวสามวัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นครอบครัวประเภทหลักในปัจจุบัน โดยเฉพาะเขตชนบท โดยมีสัดส่วนสูงถึง 33.6% ขณะที่ครอบครัวที่มี พ่อ แม่ ลูก มีสัดส่วน 26.6% กลับไม่ใช่รูปแบบหลักของครอบครัวอีกต่อไป ในด้านของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพิ่มขึ้นจาก 9.7 แสนครัวเรือน เป็น 1.37 ล้านครัวเรือน

 

แต่ทุก ๆ ครอบครัวย่อมมี ‘ผู้นำครอบครัว’

ไม่ว่าภาพรวมครอบครัวทั้งในอดีตหรือปัจจุบันจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกครอบครัวต้องมี คือ ‘ผู้นำครอบครัว’ หนึ่งบทบาทสำคัญที่ต้องดูแลคนในครอบครัวให้มีความสุข รวมไปถึงความปลอดภัยของครอบครัว โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่างเช่น การขับรถเดินทางไปที่ต่าง ๆ แล้วมีสมาชิกในครอบครัวไปด้วย ยิ่งทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ทั้งต่อครอบครัว และต่อสังคม

 

ทิพยประกันภัย และ 724 อินชัวร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของหน้าที่ที่รับผิดชอบความปลอดภัยของหัวหน้าครอบครัว จึงมีโครงการ Family Man ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ประกันภัยสำหรับคนมีครอบครัวเกิดขึ้น ด้วยสิทธิประโยชน์ที่มุ่งเน้นคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวเป็นสำคัญ

 

เบี้ยเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก พร้อมทั้งสามารถผ่อนชำระสบายๆ 0% สูงสุด 6 เดือน กับธนาคารชั้นนำ 3 ธนาคาร

 

ให้ Family Man ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ให้เราเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยดูแลครอบครัวของคุณ คลิกเลย https://insure.724.co.th/campaign/familyman