บทความ

ขับรถดีมาหลายปี แต่เบี้ยประกันภัยไม่ลดลงเลย

ขับรถดีมาหลายปี แต่เบี้ยประกันภัยไม่ลดลงเลย
มีเจ้าของรถหลาย ๆ ท่าน คงเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่า เช็กเบี้ยต่ออายุประกันภัยรถยนต์แล้ว เบี้ยประกันภัยที่คาดว่าจะลดลงเนื่องจากขับรถดี ไม่มีชน ไม่มีเคลม เบี้ยกลับไม่ลดลงเลย แถมบางทียังเพิ่มขึ้นอีกด้วย เป็นเพราะอะไรหนอ ????

กรณีที่ 1 จากส่วนลดประวัติดี เต็มพิกัด
ตามสูตรการคำนวณเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 จะมีส่วนลดประวัติดีเป็นตัวลดเบี้ยประกันภัย โดยมีส่วนลดเริ่มต้นที่
20% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับเบี้ยประกันภัย ปีแรก หรือเรียกว่า ส่วนลดแรกเข้า
30% ในปีที่ 2 ในกรณีไม่มีเคลมเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี
40% ในปีที่ 3 ในกรณีไม่มีเคลมเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี
50% ในปีที่ 4 ในกรณีไม่มีเคลมเป็นฝ่ายผิด หรือไม่มีคู่กรณี
และ 50% ในปีต่อ ๆ ไป จนกว่าจะเลิกทำกันไป
หลังจากปีที่ 4 ไปแล้วนี่แหละ ที่เบี้ยประกันภัยจะคงที่ หรือบางทีก็เพิ่มขึ้นนิด ๆ หน่อย ๆ ตามฐานเบี้ยของรถที่มีอายุเก่าขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ คนขับรถดีเป็นเวลานาน จะพบกับเหตุการณ์เบี้ยประกันไม่ลดลงเลย ทั้งที่ไม่มีเคลม เป็นเพราะส่วนลดประวัติดีได้รับเต็มพิกัดแล้วนั้นเอง

แต่ก็มีบางกรณีส่วนลดประวัติดีจะถึง 50% เร็วกว่า 4 ปีก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนลดประวัติดีแรกเข้าของกรมธรรม์นั้น ซึ่งบางกรมธรรม์อาจจะให้ส่วนลดประวัติดี แรกเข้า 30% หรือ 40% มาแล้ว ก็ใช้เวลาปีแค่ 2-3 ปี ก็เต็ม 50% ส่วนลดเบี้ยประกันภัยก็เต็มพิกัด ไม่ลดต่อไปอีก และอาจมีบางบริษัทที่ให้ส่วนลดประวัติดีแรกเข้า 50% เลยก็มี ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ จะไม่ลดลงเลย ซึ่งนั้นก็หมายถึงส่วนลดประวัติดีมาเต็มพิกัดแล้วเช่นกัน ปีต่อ ๆ ไป ก็จะไม่มีส่วนลดใด ๆ ถึงแม้ว่าจะขับรถดีก็ตาม


กรณีที่ 2 อายุรถเกินเกณฑ์
สำหรับข้อที่ 2 นี้ ไม่มีสูตรที่แน่นอนว่า เราจะโดนขึ้นเบี้ยจากสาเหตุ อายุรถเกินเกณฑ์ของบริษัทประกันภัยเมื่อไหร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทประกันภัยนั้น ๆ ซึ่งบางบริษัทก็มีเกณฑ์ 8 ปี หรือ 10 ปี ก็จะปรับเบี้ยขึ้นทั้งที่ไม่มีเคลม แต่บางบริษัทก็ไม่มีเกณฑ์


แล้วประกันรถยนต์ประเภทอื่นๆ มีส่วนลดประวัติดีไหม ??
ส่วนใหญ่แล้ว ประกันภัย ประเภท 2+ 3+ และ 3 จะเป็นเบี้ยแคมเปญ ซึ่งหมายถึง เบี้ยประกันภัยจะเท่ากันทุกปี ไม่ว่ามีเคลม หรือไม่มีเคลม แต่ทั้งนี้ ก็มีบางบริษัทประกัน ที่ให้ส่วนลดประวัติดี ประเภท 2+, 3+ กับลูกค้าที่ขับรถดี ไม่มีเคลมทั้งฝ่ายผิด และฝ่ายถูก อีก 1 ปีเท่านั้น และหลังจากนั้นก็คงที่ต่อไปเรื่อย ๆ ในขณะทีก็ยังมีบางบริษัทให้ส่วนลดประวัติดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนถึง 50% ตามเกณฑ์แบบประเภท 1 ซึ่งทำให้เบี้ย 2+ ในปีที่ 4 - 5 มีค่าเบี้ยประกันภัยถูกพอ ๆ กับประเภท 3 เลยก็เคยเจอมาแล้ว

สุดท้ายนี้ ขอฝากเทคนิคการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้คู่ควรกับรถสุดที่รักของเรา ดังนี้
1. เลือกบริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญากับอู่/ ห้าง ที่อยู่ในพื้นที่ของเรา
2. เลือกแบบประกันภัยให้เหมาะกับการใช้งานของเรา หากมีงบประมาณไม่พอให้เลือกแบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย แทนการลดประเภทประกันภัย หรือไม่ทำประกันเลย
3. เลือกความคุ้มครองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเรา ไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองที่สูง ๆ เสมอไป เพราะจะเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยเกินกว่าความจำเป็น

บทความโดย คุณนัท ธรรมชาติ สืบสินธุ์สกุลไชย
ตัวแทนและนายหน้าผู้ให้คำปรึกษางานประกันวินาศภัย หจก. ทีเอ็มซี บิสสิเนส กรุ๊ป