บทความ

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน มี 3 ขั้นตอน อะไรบ้าง? มาดูกัน!

ตอนที่ 3
ขั้นตอนการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทน มี 3 ขั้นตอน อะไรบ้าง? มาดูกัน!

          จากสองตอนที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของช่องทางการติดต่อและการเตรียมเอกสารสำหรับการติดต่อขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการดำเนินการกันแล้วครับ มาดูกันดีกว่าว่า 3 ขั้นตอนที่เราต้องทำนั้นมีอะไรบ้าง?

          หนึ่งคือการเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแต่ละกรณี เพราะแต่ละกรณีก็ต้องใช้เอกสารที่แตกต่างกัน สองคือการยื่นคำร้องขอ ให้รายละเอียดในข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และรับใบนัดรับเงินจากเจ้าหน้าที่ ก่อนจะถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการรับเงิน ยื่นใบนัดรับเงิน โดยบริษัทจะทำการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์นั่นเองครับ

          ถ้ายังไม่เข้าใจ ลองดูภาพ เพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้น หรือแนะนำให้ติดตามตั้งแต่ตอนที่ 1 เลยครับ