บทความ

ตรวจเจอโควิด-19 เคลมประกันอย่างไรดี ?

ไม่ว่าคุณกำลังค้นหาบทความนี้เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ก่อน หรือเพราะประสบเหตุการณ์อยู่แล้วกำลังสงสัยว่าจะทำอย่างไรต่อเมื่อตรวจเจอโควิด-19 หลังจากที่ได้ครอบครองประกันโควิดที่ถูกใจไว้แล้ว วิธีการเคลมประกันโควิดยุ่งยากไหม ขั้นตอนเป็นอย่างไร แล้วใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ? บทความนี้มีคำตอบกับ 7 ขั้นตอนการเคลมประกันหลังตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 !

 

 ขั้นตอนที่ 1 :  ตรวจสอบชื่อบริษัทที่เอาประกันโควิด

การตรวจสอบชื่อบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าได้เรียกค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทที่คุณทำประกันโควิดไว้ เพราะบางกรณีมีการซื้อประกันโควิดมากกว่า 2 กรมธรรม์ 2 บริษัทซึ่งอาจสับสนได้

 

ขั้นตอนที่ 2 : จดเลขกรมธรรม์

เมื่อต้องเคลมประกันโควิดการจดจำเลขกรมธรรม์ไว้จะทำให้ง่ายต่อหาข้อมูลและช่วยลดขั้นตอนได้มาก ซึ่งเลขกรมธรรม์นี้จะได้รับหลังจากซื้อประกันโควิดโดยหากซื้อประกันโควิดกับทาง 724 คุณจะได้เลขกรมธรรม์ทาง SMS หรือ E-mail เพื่อให้คุณได้เก็บไว้เรียกค่าสินไหมทดแทนได้

 

ขั้นตอนที่  3 : กรอกเอกสารการเคลม (เอกสารสำคัญ)

บริษัทประกันที่ออกประกันโควิดจะมีใบคำร้อง หรือแบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมให้ผู้เอาประกันกรอกเอกสาร โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เอาประกัน ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ และวงเงินที่รับผลประโยชน์ คือ เท่าไหร่เพื่อทางบริษัทจะทำเรื่องเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างครบถ้วนถูกต้องจึงถือเเป็นเอกสารสำคัญมาก

 

ขั้นตอนที่ 4 : ยื่นใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่านั้น (เอกสารสำคัญ)

ใบรับรองแพทย์ตัวจริงที่แพทย์ระบุยืนยันชัดเจนว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานในการเบิกกับบริษัทที่เอาประกันโควิด

 

ขั้นตอนที่ 5 : ยื่นใบเสร็จรับเงินตัวจริงเท่านั้น (เอกสารสำคัญ)

ใบเสร็จรับเงินจะต้องใช้ตัวจริงเท่านั้นเช่นเดียวกันกับใบรับรองแพทย์ และไม่ว่าจะมีกี่หน้าต้องตรวจสอบให้ครบ เพราะทางบริษัทประกันภัยจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโรคโควิด-19 และโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ ด้วย แต่หากทำกับหลายบริษัทประกันจะสามารถใช้สำเนายื่นได้แต่ต้องมีการเซ็นสำเนาถูกต้องทุกหน้า

 

ขั้นตอนที่ 6 :  รอตรวจสอบ

ระยะเวลาในการตรวจสอบมีตั้งแต่ยื่นแล้วได้รับเงินสินไหมทดแทนได้ทันทีที่เคาน์เตอร์, รับผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร  หรือรับเป็นเช็กสั่งจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทที่รับประกันโควิด


 

ขั้นตอนที่ 7 :  รับเงินสินไหมทดแทน

 หลังจากได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจะต้องตรวจสอบให้ครบตามจำนวน และตามสัญญาในกรมธรรม์อย่างรัดกุม หากมีจำนวนเงินขาด หรือเกิน จะต้องรีบแจ้งให้กับบริษัทประกันภัยทราบ เพราะจะมีระบุระยะเวลาไว้ของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกันออกไปว่าเกินระยะกี่วันแล้วจะไม่สามารถทักท้วงได้

 

ซื้อประกันโควิด-19 ออนไลน์กับ 724 ซื้อง่ายได้ด้วยตัวเองตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง รับกรมธรรม์ทางออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และเราได้รวบรวมประกันโควิดที่น่าสนใจมาไว้ให้แล้วที่นี่ คลิก ตารางเปรียบเทียบเบี้ยประกันไวรัสโคโรน่า COVID-19