บทความ

15 นาทีเช็กรถ ... เพื่อความปลอดภัย

15 นาที เช็กรถด้วยตัวเอง ... เพื่อความปลอดภัย

 

สำหรับใครที่ใช้รถยนต์เป็นประจำทุกวัน เพื่อไปทำงาน ไปเรียน ไปทำธุระนอกบ้าน ก่อนออกจากบ้าน สิ่งสำคัญที่ต้องทำเพื่อความปลอดภัย คือ การตรวจเช็กสภาพรถของเราว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่า โดยสังเกตง่าย ๆ จากสัญลักษณ์บนหน้าปัทม์ก็ได้ ว่ามีสัญญาณไฟขึ้นเตือนผิดปกติหรือไม่ เช่น

 

∆  เตือนรูปกาน้ำมันเครื่อง

กรณีแบบนี้ห้ามฝืนขับรถเด็ดขาด เพราะตามปกติเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟกาน้ำมันเครื่องจะติดแล้วดับทันที แต่ถ้าไม่ยอมดับแสดงว่า ระบบแรงดันน้ำมันเครื่องผิดปกติ ต้องรีบส่งซ่อมโดยด่วน

 

นอกจากนี้เราต้องสังเกตรอบตัวรถ รวมถึงล้อและยางด้วยนะครับ เพราะหากเราใช้รถที่อยู่ในสภาพไม่พร้อม อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่าย ๆ นะครับ

 

เสียเวลาเพียงเล็กน้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเรากันนะครับ