บทความ

แชร์ให้ทราบ! ศัพท์ประกันภัยน่ารู้ "ผู้ประสบภัยจากรถ" คืออะไร?

          สวัสดีครับ วันนี้ #724Insure มีคำศัพท์ประกันภัยน่ารู้มาฝาก และคำศัพท์ที่อยากจะขอนำเสนอ ก็คือ คำว่า "ผู้ประสบภัย"

 

          ตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หมายถึง

 

ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย (มาตรา 4)


          ดังนั้น จากนิยามศัพท์ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ คุ้มครองบุคคลทุกคนที่ได้รับอันตรายจากการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนน ซึ่งไม่ได้หมายความเพียงแค่จะคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ได้รับอันตรายจากการที่รถชนกัน หรือรถพลิกคว่ำที่ต้องปะทะกับตัวรถเท่านั้น แต่หมายความรวมถึงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถได้ด้วย แม้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นผู้ประสบภัยอาจจะไม่ได้ปะทะกับตัวรถโดยตรง แต่ได้รับอันตรายจากสิ่งของที่บรรทุกมาในรถ เช่น สิ่งของที่บรรทุกอยู่บนท้ายกระบะตกลงมาใส่ผู้สัญจรไปมา กรณีเช่นนี้ บุคคลที่ได้รับอันตรายจากสิ่งของที่ตกลงมาก็ถือเป็นผู้ประสบภัยที่ พ.ร.บ. ให้การคุ้มครองเช่นเดียวกันนะครับ

 

          เป็นยังไงบ้างครับ คำศัพท์ประกันภัยที่พี่สิงโตนำมาฝากในวันนี้ทำความเข้าใจกันได้ไม่ยากใช่มั้ยครับ ถึงแม้ว่าจะดูเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างเฉพาะ แต่ถ้าเรารู้ไว้ก็ช่วยให้เราเข้าใจสิทธิ หน้าที่ และประโยชน์ที่เราควรจะได้รับเป็นอย่างดีนะครับ