บทความ

เกร็ดความรู้เรื่อง "ขับรถให้ปลอดภัย งดการใช้โทรศัพท์"

เกร็ดความรู้เรื่อง "ขับรถให้ปลอดภัย งดการใช้โทรศัพท์"


รู้หรือไม่? ว่าการใช้โทรศัพท์นั้น
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ถึง x20 เท่า